Gårds vård och omsorgsboende

Projektet avser ett nytt vård – och omsorgsboende innehållande ett femtiotal lägenheter i Järfälla