Tjänster

Nyproduktion

Vi genomför total & utförande entreprenader inom nyproduktion av flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Projektomfattning från 20 mkr till 100 mkr. Oavsett storleken på projekten är vårt fokus alltid att leverera högkvalitativa resultat och skapa fastigheter som både berikar samhällen och tillfredsställer våra kunders behov och förväntningar.

Stomkomplettering & tak entreprenader

Med en skicklig arbetsstyrka bestående av ca 60 yrkesarbetare, som har gedigen erfarenhet av stomkomplettering och takentreprenader
erbjuder vi:

Fönster och fönsterdörrar
Innerväggar och undertak
Målning
Parkettläggning
Dörrar och partier
Plattsättning
Skåpsnickerier
Beslagningar

Oavsett om det handlar om renoveringar, nybyggnationer eller underhålls projekt.

Ombyggnation

Vi utför kontors anpassningar åt fastighetsägare och hyresgäster

Stomkomp
Somkomp
Stomkomplettering stockholm