Nyproduktion av 127 lägenheter fördelat i 3 huskroppar