Nyproduktion av 109 lägenheter.
Beställare: Hökerum Bygg