Renovering av 70 lägenheter.
Beställare: Metrolit Byggnads