Nyproduktion av 57 lägenheter med panoramavy över Stockholm.
Beställare: Noccon