Äldreboende med 60 st lägenheter och 64 st bostadsrätter.
Beställare: Åke Sundvall