Nyproduktion av 199 lägenheter fördelat i 3 huskroppar