Svagab

58 nya lägenheter + 1 lokal
Beställare: Hökerum Bygg