66 lägenheter som byggs i två nya våningar på befintlig fastighet samt nyproducerad cirkulär byggnad som ska innehålla 42 hyreslägenheter och 50 studentbostäder