11 våningshus med 74 st ungdomsbostäder. -Nyproduktion
Beställare: Serneke