15 st parhus, 15 st studiohus och 8 st förråd
Beställare: Gärahovs Bygg