Renovering av Stockholms Byggmästareförenings kontorsfastighet