Sveriges äldsta kulturmärkta byggnad med hyresrätter. – Ombyggnation och renovering
Beställare: Serneke