Renovering av 72 lägenheter och 2 nyproducerade etagelägenheter.
Beställare: Serneke