Nyproduktion av 100 lägenheter inklusive förskola med sju avdelningar, LSS-Boende samt lokaler och garage.
Beställare: Serneke