KV Växeln

Under våren säkrade Rugu Bygg kontraktet för KV Växeln gällande takentreprenad och stomkomplettering åt HSB Bostad. Sedan entreprenaden påbörjades har vår engagerade projektledare, Pete Pedersen, sett till att projektet fortskrider smidigt. När vi frågar Pete om hans dagliga arbete beskriver han det som ett exceptionellt projekt med effektiv kommunikation med beställaren och andra involverade parter.

Kommunikationen mellan oss, beställaren och sidoentreprenörerna fungerar effektivt. Den främsta utmaningen i projektet är logistiken till innergården. När stomentreprenören demonterar sin sista kran kommer vi att ställas inför ökade utmaningar. För att proaktivt tackla detta håller vi nu på med diskussioner för att hitta en optimal lösning.

Sex av sju tak, tillsammans med förskole byggnaden, är nu täta, och vi har påbörjat de invändiga arbetena. Jag ser fram emot att få bevittna det slutgiltiga resultatet, säger Pete Pedersen.